1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

                เช้าวันนี้ ( 1 มิ.ย )  มีรายงานข่าวมาว่า นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้เผยถึงการลงนามความร่วมมือกับ นายณัฐพงศ์ สิงห์ศิลารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคและผลิตภัณฑ์ บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด เรื่องการพัฒนาช่างก่อสร้างป้อนตลาดแรงงาน เพื่อที่จะบริการประชาชนและสังคม พร้อมปลูกจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม Green Jobs ซึ่งได้ระบุว่าจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ ได้ส่งผลให้สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง เป็นที่ต้องการอย่างมากของตลาดแรงงาน   ในเชิงปริมาณและคุณภาพ

ซึ่งทั้งสองหน่วยงานได้ดำเนิน "โครงการปั้นช่างปูกระเบื้อง การก่ออิฐมวลเบาและทำกันซึมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ยกระดับฝีมือช่างไทย" เพื่อจัดฝึกอบรมสาขาการปูกระเบื้อง โดยการใช้วัสดุกาวซีเมนต์และวัสดุยาแนวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสาขาการก่ออิฐมวลเบาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในปี 2560 ที่จะดำเนินการฝึกอบรมในพื้นที่หน่วยงานสังกัดกพร. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ ร้อยเอ็ด อุดรธานี อุบลราชธานี จันทบุรี นนทบุรี สมุทรปราการ เชียงใหม่ สุโขทัย สุราษฎร์ธานี เป็นต้น  และได้ตั้งเป้าหมายดำเนินการกว่า 300 คน

 

แหล่งที่มา         : innnews
เรียบเรียงโดย    :  holidaypalace